Het RPM model

Het Rigthway Proces Management Model (RPM model) model geeft een aantal relaties weer die binnen een organisatie aanwezig zijn.

Uitgangspunt van het model is dat alle activiteiten van een organisatie op de klant gericht moeten zijn. Het is immers de klant die betaald voor de inspanningen van een bedrijf of organisatie en daardoor de investeringen en kosten terug betaald. Zonder klanten zijn er geen inkomsten en kan het bedrijf niet blijven bestaan

Klanten nemen een product of dienst af van een organisatie, welk product het resultaat is van een productieproces. Een (productie) proces is een aantal elkaar opvolgende handelingen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden moet het proces geen nutteloze stappen kennen. Daarnaast moet er gestreefd worden naar een perfect proces, dat wil zeggen dat alles de eerste keer juist is, waardoor geen rework ontstaat.

Met behulp van eenvoudige onderzoeken kunnen de elementen van het model worden ingevuld. Door de twee meest negatieve elementen in het model aan te pakken kan al een geweldige verbetering worden gerealiseerd.

Deze verbetering bestaat op de eerste plaats uit een daling van de kosten en aan de andere kant zal de klanttevredenheid toenemen. Daardoor zal mogelijk het aantal klanten toenemen wat weer een omzetverhoging tot gevolg heeft. Zo snijdt het mes aan twee kanten, kosten verlaging en omzet verhoging. Dus stijging van de winst.

Voordat echter aan de slag wordt gegaan moet bedacht worden dat dit soort verbeteringstrajecten vaak intensieve veranderprocessen zijn. Een goede strategie is voor het welslagen van deze projecten zeer belangrijk. Begeleiding door een ervaren organisatie manager is vaak noodzakelijk.