SRA analyse

Wat houdt de SRA in:

Extern
Wij maken voor u een externe analyse die een beeld geeft van en inzicht in uw klanten, concurrenten, leveranciers en de omgevingsfactoren die van belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Deze factoren en de veranderingen daarbinnen zijn bepalend voor de strategie van uw onderneming.

Intern
De interne analyse heeft als doel om u een goed beeld en inzicht te geven in uw eigen organisatie en het (marketing)beleid tot op heden. Deze beschrijving is samen met de externe analyse het vertrekpunt bij het bepalen of de huidige strategie gehandhaafd kan blijven of moet worden herzien.

Resultaat
De SRA resulteert in een vastlegging van de huidige situatie en een advies voor de toekomst. Dit wordt besproken en de resultaten van deze bijeenkomst resulteren in de bepaling van de strategie en het daadwerkelijk bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Deze worden vastgelegd in een implementatieplan.