Quickscan

De antwoorden op onderstaande vragen, geven een indicatie over de behoefte aan het doorvoeren van een algehele of gedeeltelijke procesverbetering binnen uw organisatie. Stelt u zich eens de situatie voor dat deze behoefte effectief zou worden ingevuld. Wat voor gevolgen heeft dit voor u, uw medewerkers en op zowel bestaande als nieuwe klanten.

Ja | Nee

Is er behoefte om uw organisatie nog beter te laten renderen?
Merkt u dat uw ideeën en ambities niet door iedereen worden begrepen of worden gedragen?
Komt het wel eens voor dat u uw zakelijke problemen niet kunt delen met een vertrouwenspersoon?
Bent u van mening dat de werkmethodieken op het gebied van sales en marketing verbeterd kunnen worden?
Zou keten integratie (b.v. Supply chain management) meer gedragen moeten worden in de organisatie?
Kunt u moeilijk delegeren, zodat u te operationeel bezig bent?
Komt het vaak voor dat u zichzelf de vraag stelt: “Wat heb ik vandaag nu allemaal gedaan”?
Bent u van mening dat een strategisch business plan een toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie?
Zijn de kosten van uw organisatie in de loop van de tijd aanzienlijk gestegen? (bijv. gerelateerd aan de omzet-stijging)
Zijn uw klanten in de loop van de jaren kritischer over uw organisatie geworden?
Moet de organisatie steeds sneller innoveren om haar voorsprong te behouden?
Is er behoefte om de slagvaardigheid en persoonlijke output binnen uw organisatie te verbeteren?
Zou er binnen uw organisatie een slag gehaald kunnen worden door duidelijke taakverdelingen/verantwoordelijkheden tussen de afdelingen en/of collega’s onderling?
Zijn er mensen binnen uw organisatie die zich zouden mogen trainen op het gebied van leiderschap, communicatie, gedrag en/of motivatie?
Moet de organisatie sneller reageren op product innovaties, en nieuwe marktkansen?
Is er sprake van duidelijke weerstand wanneer er veranderingsprocessen binnen uw organisatie worden doorgevoerd?
Hebt u het idee dat de mensen binnen uw organisatie moeite hebben om een fout toe te geven en/of bang zijn zich uit te spreken?
Is er met een bepaalde regelmaat binnen uw organisatie sprake van verwarring, twijfel, en/of heftige discussies?
Totalen in ja/nee

Heeft u 7 van de 18 vragen met nee beantwoord, dan heeft u de organisatie redelijk tot goed op orde.

Heeft u van de 18 vragen  tussen 8 en 13 vragen met ja beantwoord, dan is een gesprek met Rightway Marketing & Organisatie advies aan te bevelen.

Heeft u van de 18 vragen meer dan 14 vragen met ja beantwoord, dan garandeert Rightway Marketing & Organisatie advies u te kunnen helpen met het verbeteren van uw bedrijfsvoering zodat het rendement hoger wordt.

Kortom: Het is zeker de moeite waard om contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek.